666slotclub เสริมพลังให้สาวพลัดถิ่นภายในผ่านการเล่นกีฬา

666slotclub เสริมพลังให้สาวพลัดถิ่นภายในผ่านการเล่นกีฬา

กีฬาสามารถเป็นเวทีที่ทรงพลังในการสนับสนุนการพัฒนาของผู้หญิง 666slotclub และเด็กผู้หญิงพลัดถิ่นภายในและให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของพวกเขา ณ เดือนธันวาคม 2020 จำนวนผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ (IDPs) ในไนจีเรียอันเนื่องมาจากภัยพิบัติคือ 143,000 และ 2,730,000 เนื่องจากความขัดแย้ง นอกจากวิกฤต Boko Haram แล้ว ความไม่มั่นคงและภัยธรรมชาติยังเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุของวิกฤตการพลัดถิ่นในประเทศ

ขณะที่ทั้งชายและหญิงต้องพลัดถิ่น 

ผลกระทบด้านลบและผลกระทบที่แท้จริงของการใช้ชีวิตแบบพลัดถิ่นส่งผลกระทบต่อผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เนื่องจากผู้หญิงมักจะขาดการศึกษาที่มีคุณภาพ ความมั่นคง สุขภาพและการดำรงชีวิต พวกเขายังมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับการแต่งงานและการคลอดบุตรก่อนวัยอันควร การไม่รู้หนังสือ การถูกกีดกันชายขอบ และความเสี่ยงสูงต่อความรุนแรงจากเพศสภาพ ผู้หญิงและเด็กหญิงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พลัดถิ่นกำลังตกอยู่ในอันตรายจากการประสบกับการเลือกปฏิบัติที่มีอยู่ก่อนแล้วและความเสียเปรียบทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับที่สูงกว่าที่ผู้หญิงในสังคมต้องเผชิญการตีตราเชิงลบต่อผู้พลัดถิ่นนั้นไม่เป็นที่รู้จักในสังคม การทำให้คนชายขอบนี้เป็นบรรทัดฐานที่ป้องกันไม่ให้พวกเขาเข้าร่วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และการพักผ่อหย่อนใจ

กีฬาเป็นเครื่องมือที่เป็นกลางที่ส่งเสริมความสามัคคีในทุกด้านของชีวิตโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ เพศ ศาสนา หรือชนชั้นทางสังคม มีบทบาทสำคัญในการรวมสังคม ทำลายความไม่เสมอภาคทางเพศ และสร้างสะพานเชื่อมระหว่างความเชื่อและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมการรวมตัวทางสังคม สุขภาพร่างกายและจิตใจ และการพัฒนาสังคม

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กีฬาได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการขับเคลื่อนการเสริมอำนาจของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง กีฬาเพื่อความเท่าเทียมทางเพศเป็นพื้นที่ที่ผู้หญิงสามารถกำหนดแนวความคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้หญิงและความเป็นชายได้ ท้าทายการเหมารวมที่ระบุว่าผู้หญิงอ่อนแอและด้อยกว่า และแสดงความสามารถของตนต่อชุมชนของตน 

แม้ว่าบุคคลในระบบนิเวศการกีฬากำลังพยายามอย่างมากในการพัฒนาความเท่าเทียมทางเพศโดยการพัฒนากีฬาสำหรับสตรีและเด็กหญิง เพิ่มความเป็นผู้นำของผู้หญิง เพิ่มการสนับสนุนทรัพยากรในกีฬาสตรี และส่งเสริมความสำเร็จของผู้หญิง ผู้หญิงยังคงเผชิญกับอุปสรรคในการเข้าร่วมกีฬา สำหรับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในการพลัดถิ่น

 อุปสรรคเหล่านี้เป็นสองเท่าของการต่อสู้

ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในผู้พลัดถิ่นมีโอกาสในการศึกษาเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย เนื่องจากความยากจนและความไม่สมดุลทางเพศ การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนเท่านั้น เป็นกิจกรรมที่รอบด้านและกีฬาสามารถใช้เป็นประสบการณ์การศึกษานอกโรงเรียน ในแง่ของทักษะชีวิต โดยการสอนการทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ ความซื่อสัตย์สุจริต และการตัดสินใจ การให้ความรู้แก่เด็กผู้หญิงมีความสำคัญต่อการเติบโตและการเสริมอำนาจของพวกเธอ และกีฬาสามารถนำมาใช้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของพวกเธอได้ ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงยังได้รับการสอนทักษะในกิจกรรมกีฬาต่าง ๆ ที่ช่วยพวกเขาในการสร้างความหลงใหลและพัฒนาอาชีพที่มีศักยภาพตลอดชีวิต

กิจกรรมกีฬาสามารถใช้เป็นพื้นที่ปลอดภัยได้โดยจัดให้มีวิธีการมีส่วนร่วมสำหรับผู้หญิงและเด็กผู้หญิง ทำให้พวกเขาไม่ต้องเข้าไปพัวพันกับสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อพวกเขา กีฬาเป็นเครื่องมือในการรวมเข้าด้วยกันช่วยให้ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในพลัดถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและสันทนาการที่พวกเขาขาดโอกาส การให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นชายเป็นใหญ่ ผู้ชายและเด็กชายสามารถใช้ทัศนคติที่ให้การสนับสนุนและเป็นบวกต่อการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในกิจกรรมที่สังคมมองว่ามีผู้ชายเป็นศูนย์กลาง

เส้นทางสู่การควบคุมพลังของกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต้องใช้ความพยายามร่วมกัน ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับองค์กร องค์กรส่งเสริมสตรี หรือกลุ่มสตรีนิยมเท่านั้น แต่เป็นการเคลื่อนไหวที่เรียกร้องให้ทุกคนร่วมมือกัน

บทบาทของผู้ชายในการผลักดันให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในกีฬา

เป็นสิ่งสำคัญ โดยการให้ความรู้แก่พวกเขาเกี่ยวกับประโยชน์ของการเป็นหุ้นส่วนกับผู้หญิง การสนับสนุนผู้หญิงในด้านที่เน้นผู้ชายเป็นหลัก รวมทั้งกีฬา และยืนหยัดต่อสู้กับความรุนแรงทางเพศในรูปแบบใดๆ ผู้หญิงและเด็กผู้หญิง

การเปิดโปงบรรทัดฐานทางสังคมและแบบแผนทางเพศในชุมชนเป็นอีกวิธีหนึ่งในการแสดงการสนับสนุน ก้าวเล็กๆ เช่น พ่อที่ยอมให้ลูกสาวสวมกางเกงกีฬาขาสั้นและเสื้อตัวยาวเพื่อวิ่งไปเตะบอลในสนาม ถือเป็นก้าวย่างหนึ่งของการสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงผ่านการเล่นกีฬา พี่ชายที่สอนน้องสาวของเธอว่าเธอสามารถควบคุมได้ ระดมเพื่อนร่วมทีมและนำพวกเขาไปสู่ชัยชนะก็เช่นเดียวกัน

มูลนิธิ FAMEดำเนินโครงการ PLAY it DREAM โดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการให้ความรู้แก่เด็กผู้หญิง ลดปัญหาการแต่งงานในเด็ก และเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในกีฬาพร้อมทั้งพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเธอ ความคิดริเริ่มนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2019 มุ่งสู่ SDGs 3, 4, 5 และ 10 666slotclub