ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ โครงการที่มีความละเอียดอ่อนทางเพศสำหรับสตรีและเด็กหญิงผู้ลี้ภัย

ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ โครงการที่มีความละเอียดอ่อนทางเพศสำหรับสตรีและเด็กหญิงผู้ลี้ภัย

ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ในขณะที่ใช้กีฬาที่มีผู้ชายเป็นหลัก เช่น ฟุตบอล โปรแกรมกีฬาเพื่อการพัฒนาต้องรับรองความอ่อนไหวทางเพศเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงนับตั้งแต่มีผู้ลี้ภัยที่ต้องการลี้ภัยในยุโรปเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน มีการจัดตั้งโครงการการรวมตัวทางสังคมที่เน้นด้านกีฬาจำนวนมากขึ้น โปรแกรมกีฬาเพื่อการพัฒนาส่งเสริมและส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์โดยรวมของผู้ลี้ภัย มีส่วนสนับสนุนในการรวมเข้าทางสังคม การพัฒนาทางสังคม และความเป็นอยู่ที่ดีทางร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ โปรแกรมด้านกีฬายังเป็นเครื่องมือในการนำชุมชนมารวมกันและจัดการกับความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม

อย่างไรก็ตาม ในกีฬาที่ผู้ชายเป็นใหญ่ตามประเพณี มีความเหลื่อมล้ำทางเพศที่ชัดเจนในกีฬาเพื่อการพัฒนาโปรแกรม สตรีและเด็กหญิงผู้ลี้ภัยมีแนวโน้มมากขึ้นที่จะถูกกีดกันหรือจำกัดไม่ให้เข้าร่วมในโปรแกรมเกี่ยวกับฟุตบอล เนื่องจากผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ในโครงการดังกล่าวเป็นเพศชาย อะไรคือความท้าทายที่ผู้หญิงผู้ลี้ภัยต้องเผชิญ และโปรแกรมเกี่ยวกับฟุตบอลจะมีความอ่อนไหวทางเพศมากขึ้นได้อย่างไร

ความเหลื่อมล้ำทางเพศในรายการฟุตบอล

มีคำอธิบายหลายประการเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางเพศในโปรแกรมเกี่ยวกับฟุตบอล ประการแรก บรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรมแบบอนุรักษ์นิยมอาจจำกัดผู้หญิงและเด็กผู้หญิงผู้ลี้ภัยไม่ให้เล่นฟุตบอล เนื่องจากการมีส่วนร่วมในกีฬาขัดแย้งกับบทบาทสนับสนุนภายในครอบครัว หรือเพราะพวกเขาไม่ได้ถูกคาดหวังให้เล่นฟุตบอลประการที่สอง เนื่องจากการขัดเกลาทางเพศ ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงมักจะไม่สนใจกีฬาที่ผู้ชายเป็นใหญ่ และเลือกที่จะเล่นกีฬาที่ ‘เป็นที่ยอมรับของสังคม’ หรือตามเพศมากกว่า

ประการที่สาม ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงสนใจฟุตบอล แต่โปรแกรมไม่ได้ปรับให้เข้ากับความต้องการของพวกเขา หรือมีความอ่อนไหวทางเพศ ซึ่งทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าร่วมในระยะยาวได้ นอกจากนี้ การวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าวิธีการ ‘เพิ่มผู้หญิงและยั่วยวน’ มักจะไม่ประสบความสำเร็จ และในบางกรณี กลับไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการจัดการกับความเท่าเทียมทางเพศ ดังนั้น เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีและเด็กหญิงผู้ลี้ภัยให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีแนวทางที่มีความละเอียดอ่อนทางเพศ

วิธีการที่มีความอ่อนไหวทางเพศหมายถึงความเข้าใจและตระหนักว่าเพศสภาพทำให้ชายและหญิงมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันในสังคม และด้วยเหตุนี้ในการเล่นกีฬา ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจบทบาทของการขัดเกลาทางเพศในกีฬา การวิจัยวิเคราะห์และอภิปรายบทบาทของ ‘เพศ’ ในการขัดเกลาทางสังคมและประสบการณ์การมีส่วนร่วมของผู้ลี้ภัยหญิงในวงการฟุตบอลสำหรับโปรแกรมการพัฒนา โดยให้การวิเคราะห์เชิงลึกและเชิงวิพากษ์ของการขัดเกลาทางเพศในกีฬาและผลกระทบของ ‘กีฬาในฐานะพาหนะสำหรับการเปลี่ยนแปลง’ ผู้ลี้ภัยหญิงและเด็กหญิงแตกต่างจากชายและเด็กชายผู้ลี้ภัย

วิจัย

ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณถูกเก็บรวบรวมโดยความร่วมมือกับสโมสรฟุตบอลอาชีพในยุโรป 7 แห่งที่ใช้โปรแกรมฟุตบอลสำหรับผู้ลี้ภัย และทีมฟุตบอลผู้ลี้ภัยหญิงทั้งหมดหนึ่งทีม การวิจัยวิเคราะห์และอภิปรายเสาหลักสามประการ:การเข้าสังคมสู่ฟุตบอล วิเคราะห์ความท้าทายที่ผู้หญิงและเด็กหญิงเผชิญซึ่งอาจขัดขวางไม่ให้พวกเขาเล่นฟุตบอลการขัดเกลาทางสังคมในวงการฟุตบอล การวิเคราะห์การขัดเกลาทางเพศทั้งในกลุ่มผสมระหว่างเพศและกลุ่มที่แยกเพศ

การขัดเกลาทางสังคมผ่านฟุตบอล การวิเคราะห์ว่ามีความแตกต่างทางเพศในผลลัพธ์ของโปรแกรมที่ใช้ฟุตบอลเป็นหลักหรือไม่จากผลการวิจัย ได้มีการร่างข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงความอ่อนไหวทางเพศของโปรแกรมเกี่ยวกับฟุตบอลผลการวิจัยสโมสรที่สัมภาษณ์ทั้งหมดรายงานว่ามีปัญหาในการติดต่อกับผู้หญิงและเด็กหญิงผู้ลี้ภัย โปรแกรมที่มีความสมดุลทางเพศแบบ 50/50 ระบุว่านี่เป็นผลมาจากกลยุทธ์หลายปีในการปรับปรุงความอ่อนไหวทางเพศ สโมสรรายงานความท้าทายใน: ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ