จตช. ตั้งคณะกรรมการสั่งสอบ ‘นายพล จ.’ ปมเอี่ยวพนันออนไลน์

จตช. ตั้งคณะกรรมการสั่งสอบ ‘นายพล จ.’ ปมเอี่ยวพนันออนไลน์

จเรตำรวจแห่งชาติ ตั้งคณะกรรมการสั่งสอบ นายพล จ. หลังถูกพาดพิงว่าเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ และมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสารวัตรซัว พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) เปิดเผยว่า พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. มีคำสั่งให้ตรวจสอบสารวัตรซัว หรือ พ.ต.ท.วสวัตติ์ มุครสกุล และ นายพล จ. หลังถูกพาดพิงว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนัน ซึ่งตนได้ตั้งคณะทำงานจากจเรตำรวจ เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งพฤติการณ์การกระทำผิดและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานให้ ผบ.ตร.ทราบภายใน 15 วัน

พร้อมได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ ที่ 2 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ใจความว่า

ด้วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือ สง.ผบ.ตร. ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ให้ จเรตำรวจแห่งชาติ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี เมื่อวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ปรากฏข่าวตามสื่อสังคมออนไลน์และสื่อต่างๆ กล่าวถึงข้าราชการตำรวจนามว่า “สารวัตรซัว” ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ และยังกล่าวถึง ข้าราชการตำรวจ นามว่า “นายพล จ” ว่า มีการจัดระเบียบการพนันออนไลน์ เรียกรับผลประโยชน์ แบ่งประเภทการจ่ายต่อเดือน นอกจากนั้นยังมีการพาดพิงถึงการเรียกรับผลประโยชน์น้ำมันเถื่อน

เพื่อให้ปรากฏรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำความผิดและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีข้าราชการตำรวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดทั้งอาญา ทางวินัยหรือไม่ อย่างไร และหากมีการนำเสนอข่าว หรือข้อมูลทางสื่อมวลชน หรือสื่อออนไลน์ในเรื่องเดียวกันนี้เพิ่มเติม หรือมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน ให้รวมเรื่องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงไปในคราวเดียวกัน แล้วรายงานผลการตรวจสอบมาเพื่อพิจารณาต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเกิดความรวดเร็ว รวมทั้งเกิดความถูกต้องเป็นธรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วยข้าราชการตำรวจ ดังต่อไปนี้

1. พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจตำรวจแห่งชาติ เป็น ประธานกรรมการ

2. พล.ต.ต.ภิษพจณ์ อิสรางกูร ณ อยุทธยา รองจเรตำรวจ (สบ 7) สำนักงานจเรตำรวจ เป็น กรรมการ

3. พล.ต.ต.สันติ์นที ประยูรรัตน์ ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 4 สำนักงานจเรตำรวจ เป็น กรรมการ

4. พล.ต.ต.เจนกมล คำนวล ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 8 สำนักงานจเรตำรวจ เป็น กรรมการ

5. พ.ต.อ.อภิชา ถาวรศิริ รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 6 สำนักงานจเรตำรวจ เป็น กรรมการ

6. พ.ต.อ.สมยศ ศรีเรือง รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 3 สำนักงานจเรตำรวจ เป็น กรรมการ

7.พ.ต.อ.ฐิติณัฎร์ สิทธิชัย รองผู้บังคับการกองตรวจราชการ 4 สำนักงานจเรตำรวจ เป็น กรรมการ

8. พ.ต.อ.กิตติวัตน์ กฤษณะทรัพย์ ผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 4 สำนักงานจเรตำรวจ เป็น กรรมการ/เลขานุการ

9. พ.ต.ท.ทิวัตถ์ รูจิพรมงคล รองผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 8 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ

10.พ.ต.ต.อำนาจ นิ่มฟัก สารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 10 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ

11.ว่าที่พ.ต.ต.หญิง ชนิดา แจ่มกระจ่าง สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ กองตรวจราชการ 4 สำนักงานจเรตำรวจ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ

12.พ.ต.ต.หญิง ธัญญชล เจือไทย สารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 4 สำนักงานจเรตำรวจ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทาง ตามหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 0013.151/2008 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรื่องอนุมัติหลักการและกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 0013.151/1637 ลงวันที่ 21 เมษายน 2565 เรื่องแนวทางและขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเรื่องร้องเรียนข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทราบต่อไป

ปัจจุบัน จอห์นสัน คอนโทรลส์มีทีมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า 100,000 คนในกว่า 150 ประเทศ นำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์อาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตลอดจนโซลูชันบริการจากบริษัทที่มีชื่อเสียงที่น่าเชื่อถือที่สุดในอุตสาหกรรม

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> ดัมมี่ออนไลน์ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ufabet 2023 แทงบอลออนไลน์ สล็อตแตกง่าย